Frågor & Svar

“Anslutning till SFR för Anställda”

“Granskning av Medlemmar, hos SFR”

“Fransstylister Välkomna hos SFR”

“Anslutning till SFR för Fransstylist utan Skolans Medlemskap”

“Utgår SFR ifrån Läkemedelsverket”

 • att kontrollera att tillverkning av kosmetiska produkter i Sverige följer god tillverkningssed (GMP)
 • att delta i EU:s utveckling av kosmetikaregler tillsammans med övriga medlemsländer
 • kontroll (tillsyn) av svenska företag som har rollen som ansvarig person, oftast tillverkar och importörer. Det gäller exempelvis:
  • att anmälan till kosmetikaregister finns
  • att säkerhetsrapport för produkter finns
  • att produkters märkning är rätt
  • att påståenden om produkters effekter följer regler
 • att utreda oönskade effekter (tidigare kallade biverkningar) från kosmetiska produkter
 • projekt med kemiska och mikrobiologiska laboratorieundersökningar av produkter innehåll (Läkemedelsverket åtar sig inte att göra sådana undersökningar på uppdrag av företag eller konsumenter)
 • att svara på frågor från företag, kommuner, konsumenter och konsulter
 • att ge tillsynsvägledning åt kommuner. Sådan vägledning gäller oftast märkningsregler och ger stöd för kommunernas kontroll av produktens märkningar i butiker och hos yrkesmässiga verksamheter (frisörer, hudvårdssalonger et cetera.)
 • att ordna nationella tillsynsprojekt där många kommuner samverkar under ledning av Läkemedelsverket
 • att utbilda företag om kommuner om kosmetikareglerna, i egen eller andras regi.

“SFR har som syfte att kolla så att fransstylister använder rätt produkter”

 • En tillverkare av kosmetiska produkter inom EU/EES som släpper ut produkterna under eget namn är ansvarig person.
 • Ett företag/person som importerar kosmetiska produkter från ett land utanför EU/EES blir ansvarig person om företaget släpper ut produkterna på EU-marknaden.
 • Varje importör av en specifik kosmetisk produkt blir ansvarig person även om produkten redan importeras till EU/EES av ett annat företag som är ansvarig person.
 • Om ett företag/person släpper ut en produkt under eget namn eller varumärke blir företaget/personen ansvarig person oavsett vilket land produkten kommer ifrån. Det här gäller till exempel om du tar fram en produkt genom så kallad private label/white label, det vill säga att du sätter ditt varumärke på en färdigformulerad produkt.
 • En tillverkare inom EU eller en importör kan skriva avtal med ett annat företag om att överta rollen som ansvarig person.

“Märkning”